Kan Gruplarına Göre Beslenme Nasıl Olur Neler Faydalıdır

Kan Gruplarına Göre Beslenme Nasıl Olur Neler Faydalıdır

A ,B,AB ve 0 gurubu kanların kendilerine göre beslenme şekilleri olduğunu biliyormuyduz? Kan grubuna göre beslenmeye ilişkin incelemeler yapılmış ve bu beslenme türünün çıkış noktası sağlam verilere dayandırılmıştır. Ancak birçok noktada bu sağlam veriler yetersiz kalmaktadır. Kan grubuna göre beslenme, kişiye özgü beslenme modeli oluşturmaktadır. Bu nedenle her kişinin kendin özgü bir beslenme modeliyle daha sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamaktadır. Bu akım, kişiye özgü beslenmenin gerektiğini vurgulayarak farklı bir yaklaşım sunmaktadır. Bu beslenme modelinin çok yaygın olmamasının ve kabul görmemesinin bir nedeni de bu konuyla ilgili yazılıp çizilenlerin ve önerilen pek çok besinin Türkiye’nin yemek kültürüne uzak olmasıdır. Bu beslenme modelinin diğer bir olumsuzluk uygulanması istenen diyetin zorluğu ve göze aşırı kalabalık gelmesidir. Bu sebeple ülkemizde uygulamaya geçirmek isteyen insanlar için bu beslenme modeli karışık ve uygulamaya konulabilirliği açısından zor görünmektedir.  Bu açıdan düşünüldüğünde zor görünse de sağlığını düşünen ve önemseyen insanlar için denemeye değebilecek bir modeldir. Hele ki ülkemizdeki insanların beslenme düzeninin olmamasından kaynaklı erken yaşlarda birçok sağlık sorunuyla karşılaşıldığı düşünüldüğünde en azından denemek gerektiğini akıllara getirmektedir. Çünkü bu beslenme modelinin uygulanması zor olsa da herhangi bir sağlık sorununa yol açmayacak ve illaki yarar sağlayacaktır. Çünkü kişiye özgü bir beslenme modeli kurması insanlara güven vermektedir. Çünkü günümüzde insanlar biliyor ki her vücudun kendine özgür ihtiyaçları vardır ve birisi diğerinin aynısı değildir.

Kan grubuna göre beslenme şeklinin özellikle son zamanlarda hastalıklarla ilişkisi araştırılsa da somut verilerin henüz elde edilemediğini söylemek mümkündür. Eski zamandaki insanların kan grubuyla ilgili bir araştırma verirleri bulunma çalışılsa da bu pek mümkün değildir. Çünkü insanoğlu çoğaldıkça kan grupları çeşitlenmeye başlamıştır. Çünkü ilkel zamanlarda tüm insanlar sıfırdır kan grubunda idi. Aslında bu da gösteriyor ki en eski kan grubu sıfırdır. İnsanlar tarih süreçleri içerisinde kan gruplarının şekillendiği gözlemlenmektedir. İlkel insanlar yalnızca avcılık ile geçindiği için her zaman et ile beslenmekteydiler. Sonra zamanla insanlar tarımı keşfettiler ve tarımla uğraşmaya başladılar. Tarımla uğraş beraberinde insanların yemek kültürünü de etkilemiştir. Başlangıçta yalnızca etle beslenen insanlar tarıma geçince hayvansal gıdaların yanında tarımsal gıdalarla da beslenmeye başlamışlardır. Yaşanılan bölgedeki iklimin değişmesi ve beslenme şekillerindeki değişikliklerle beraber insanoğlunun kan grubu mutasyona uğramış ve A kan gurubu meydana gelmiştir. B grubu ise yine iklim değişikliğinde yaşanan aşırı soğuklar ve insanların daha çok etle beslenmesi sonucunda ortaya çıktığı söylenmektedir. Hatta B grubundaki insanların Kuzey Afrika’da yaşadıkları söylenmektedir. Yani günümüzdeki B kan grubunda olan insanlar bilmelidir ki kan gruplarının doğuşu ilk Kuzey Afrika’da cereyan etmiştir. Bu da aşırı soğuklar ve et tüketimi sonucunda oraya çıkmıştır. Et yeme alışkanlığı sonucunda oraya çıktığının söylenmesi bile aslında kan gruplarına göre beslenme modelini haklı çıkarmaktadır. Çünkü kan grupları bu araştırmalara göre beslenme şekilleri ortaya çıktıkça çeşitlilik göstermiştir. B kan grubuna ait insanların Moğollar aracılığıyla çoğaldığı söylenmektedir. Zamanla ortaya çıkan B kan grubu ilk insanlardaki A grubuyla kaynaşarak kan grubunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. AB kan gruplarının ortaya çıkışı da elbette zaman almıştır. Bu da AB kan grubu diğer kan gruplarına göre yeni olduğunu göstermektedir. Dünyadaki insanların ancak %5’i AB kan grubundandır. Buradan ortaya çıkmaktadır ki kan grupları zamanla mutasyona uğrayarak çeşitlilik göstermiştir.

 

Günümüzde yeni bir trend olan kan gruplarına göre beslenme modeli ilk olarak 1950 yılında ortaya atılmıştır. Bunu ortaya atan kişi ise Amerikalı Dr. Peter J.D’Adamo adlı bir doktordur. Dadao yaptığı araştırmalar sonucunda birilerine iyi gelen yiyeceğin diğerine iyi gelmediğini gözlemlemesi neticesinde bunun sebebini araştırmaya koyulmuştur. Onun araştırmaları sonucunda insanların kan gruplarına göre beslenme şekillerinin farklılık göstermesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Çünkü insanlara bazı diyetler vererek zayıfladığı ve eski sağlığına kavuştuğu bazılarında ise aynı sonucu vermediği görülmüştür. Aslında günümüzde sadece bir hastalıktan kurtulmak için değil, kilo vermek için de insanlar kendilerine has diyetleri talep etmektedir. Dr. Peter J.D’Adamo, aslında ilk başta bazı hastalar üzerine çalışma yapmıştır. Yapmış olduğu çalışmalarında aynı ilaç ve aynı perhizi verdiği hastalarının bir kısmının çok hızlı bir şekilde hastalıktan kurtularak iyileştiklerini, bir kısmının hastalıklılarının iyi olmasının aksine daha da kötüleştiklerini gözlemlemiştir. Herkesin ilaçlara olan tepkisinin aynı olmadığını gözlemlemiştir. Dr. Peter J.D’Adamo, yalnızca ilaç tedavilerinde değil, diyetlerde uygulanacak olan besinlerde de insanların aynı tepkileri vermediklerini de gözlemlemiştir. Bazı insanlar bir besini aldığında kendini daha iyi hissetmişken başka bir insanda aynı besin farklı tepkiler göstermiştir. Bunun üzerine besinler ve alınan gıdalar incelemeye başlanmıştır.  Dr. Peter J.D’Adamo, araştırmaları sonucunda görmüştür ki besinler tüketildiğinde bazı kan gruplarıyla bağdaşmayan gıdalar var. Bu gıdalarda özellikle proteinlerdeki lektin isimli bir yağ çeşidi var ki bu yağ, kan grubuna göre sağlığı olumlu veya olumsuz yönde etkiliyor.Sağlıklı beslenmek için her şeyden önce insanların bilinçli olması gerektiğini akıldan çıkarmamak gerekir. İnsanlar, kendisine yararlı olan gıdaları tüketmesi gerekmektedir. Aslından insan kendi kendinin doktorudur, diye söylene söz tam da buraya göredir. Mesela mide rahatsızlığı olan birisine çevreden çeşitli kürler önerilmektedir. Ancak bir insana iyi gelen kür diğerini rahatsız etmektedir. Eğer uygulandığında kişiye rahatsız edici gelen bir reaksiyon verdiyse onun bir daha kullanılmaması gerekmektedir. İnsanlar bu konularda günümüzde daha da bilinçlenmektedir. Özellikle Dr. Peter J.D’Adamo’nun beslenme modeli gibi beslenme şekillerinin ortaya çıkması ve insanların bunları araştırması onları, daha bilinçli hale getirmiştir. İnsanların her birinin kendisine özel bir yapısı olduğu gibi kan gruplarının da her birinin kendine özgü bir yapısı vardır. Burada esas olan da bu özel yapılara göre davranmak gerektiğidir. Bu özel yapıya uygun lektinler kanın akışkanlığını fazlalaştırır, uygun olmayan lektinler ise kanın akışkanlığını daha da durağanlaştırır. Zararlı lektinler kan yoluyla akarak damar ve diğer organlara zarar verir ve olası hastalıkların meydana gelmesine neden olur. Bu sebepledir ki her bireyin tükettiği gıdalar vücutta farklı reaksiyonlara neden olur. Kiminin tükettiği bir besin kilo vermesini sağlarken kimisinin ise kilo almasına neden olmaktadır. Bunun temel sebebi farklı kan gruplarının verdiği tekilerdir. Her kan grubunun besinlere verdiği tepki aynı olmaz. Bu da akıllara kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır ya da kan grubuna göre beslenerek kilo vermek mümkün müdür? gibi soruları getirmektedir. İnsanlar, bu araştırmaları öğrendikçe daha sağlıklı olmak adına kendi kan gruplarına ait beslenme şekillerini merak etmektedirler. Beslenme uzmanları ve doktorlar tarafından, insanlardaki farklı kan gruplarının hastalıklar ile ilişkilerini çok uzun yıllar araştırılmıştır. Yalnızca hastalıklar değil tüketilmesi gereken gıdalarla da bu, araştırma konusu olmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde insanların kan gruplarının; beslenmelerinde, kilo alıp vermelerinde ya da hastalıklara karşı olan tepkilerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü her bir kişi, kan gruplarının etkisiyle, besinlere göre tepkisi farklılık göstermektedir. Bazılarının zayıflamasını sağlayan bir besin, bazılarının kilo almasına sebep olabilmektedir. Kan gruplarının kendilerine özel tüketebileceği ya da tüketemeyeceği gıdaları, yasaklı gıdaları ve uzak durmaları gereken gıdaları vardır. Eğer kilo mevcut bir kilo problemi varsa ya da sağlıklı bir yaşam düzenli bir beslenme programı uygulanmak isteniyorsa kişinin kan grubuna uyumlu olarak beslenmek gerekir ve bunun araştırılarak bu doğrultuda bir beslenme şekli oluşturulmalıdır. Yalnız bunu insanların bir uzman desteği olmadan sağlamaları mümkün değildir. Uzman bir doktorun kişinin kan grubunu ve sağlık durumunu araştırarak ona göre bir besin tablosu oluşturma gerekmektedir.  Ancak bu şekilde yapılan bir düzenleme ile insanların sağlık ya da kilo problemleri çözülmektedir.

 

A Kan Grubu Nasıl Beslenmelidir?

A kan grubuna ait olan kişiler, psikolojik özelliklerinden bazıları; kalabalık ortamlardaki karışıklıkları çözmek, uyumlu bir yapıya sahip olmak, hislerin kuvvetli olmasıdır. Bu kan grubuna ait kişiler araştırma yapmaktan hoşlanır ve dış dünyaya karşı aşırı duyarlıdır ve vicdanlı insanlardır. Bu duyarlılıklarına karşılık bulamayan A kan grubundakiler, tartışmaya girmeyerek sessiz kalmayı tercih ederler. Bu kişiler çok hassas oldukları için karışık durumları çözebildikleri gibi çok da dayanıklı değillerdir. Farklı bir otama girdiklerinde hemen uyum sağlayamamaktadırlar. En belirgin özellikleri paylaşımcı bir yapıya sahip olmalarıdır. İyimser ve paylaşımcı olurlar. Yalnızca sevdikleriyle paylaşmaktan keyif alırlar. Hatta sevdiklerine gerekli yardımda bulunmaktan asla kaçınmazlar. Bu guruba ait olan kişilerin bir diğer özelliği de içine kapanık olması ve sıkıntılarını paylaşmaktan hoşlanmamasıdır. Duygusal oldukları için onlara göre insanlarla paylaşmak sıkıntıları yeniden hatırlamaktır. Bu nedenle paylaşmayıp sessiz kaldıklarında kendilerini daha iyi hissetmektedirler. Dürüst, mazbut, yasalara saygılı, kontrolü elinden bırakmayan kişilerdir. Endişelerini hemen hemen her zaman gizlemeyi başarırlar ancak sinirlendiklerinde hemen parlama özelliğine sahiptirler. Bunlar yalnızca birer hipotezdir.A kan gurubu, “Çiftçi Kan Grubu” olarak adlandırılırlar. Bunun sebebi, kalabalık ve kırsal toplumlarda baş edebilmek amacıyla meydana geldiği söylenmektedir. Bunun için bu isimle anılmaktadır. A kan grubuna ait kişilerin sindirim sistemleri çok zayıftır. Bu nedenle onların et ürünleriyle beslenmeleri durumunda sindirmelerinin zor olduğu söylenebilir. Bu kan grubunda olan kişilerin daha çok vejetaryen beslenmesi gerekir. Ancak bu onların tamamının sebze seveceği anlamına gelememektedir. Bizim kültürümüzde etin ayrı bir yeri vardır. Sevilen ve en çok tüketilen gıdalar etle yapılmaktadır. Bu nedenle Türkiye’deki A grubundaki kişiler biraz şanssız görülebilir. Et yediklerinde diğer kan grubundaki kişilere göre daha zor sindirmektedir. Sindirim sistemlerindeki yaşanılan bu zorluk, fazla et tüketildiğinde mide rahatsızlıklarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle mümkün olduğunda et tüketmeyerek sebzeye yönelmeleri gerekmektedir. A grubundaki insanlar, et yiyorsa bile yanında mutlaka bir yeşillik tüketmelidir ki bu, hazmı kolaylaştıracaktır ve onlara et ancak bu şekilde besin değeri kazanacaktır. A gurubundakiler çok hassas bir bünyeye sahip oldukları için ancak saf ve doğal gıdalar tükettiklerinde sağlıklı kalmaları mümkündür.

A GRUBU BESLENME MODELİ

A kan grubunun sindirim problemi yaşadığı en önemi gıda ettir ancak bunun yanında süt de bunlardan birisidir. Süt ve sütle üretilen gıdalar, dana eti kadar sindirim problemi yaşanmasına neden olur ve metabolizma hızını düşürür. A grubundakilerin et ya da süt ve süt ürünleriyle beslenmeleri sağlık problemlerinin yanında çokça kilo almasına neden olur. Kimilerinin gece uyumadan önce süt içesi kolay uyumasını sağlarken kimilerinde hazımsızlık yaparken uykularını kaçırabilir. Bunlar da A grubundaki insanlardır. A grubundaki kişilerin yeşillikler, sebzeler ve tahıl ürünleri yemeleri onların daha sağlıklı ve rahat olmalarını sağlayacaktır.

A Kan Grubunun Özellikleri Nelerdir?

A kan gruplarının kısaca genel özellikleri şunlardır:

 • Hayvansal gıdaları tüketmenin onlar için sindirimi zorlaştırdığından vejetaryan bir kan grubu olduğunu söylemek gerekir.
 • Sindirim sistemleriyle başları dertte olsa da bu kişiler, hastalıklara karşı dirençlidir çünkü bağışıklık sistemi dayanıklıdır.
 • Sebze ile beslenme önerilerinin nedeni, özellikle sindirim sitemleriyle ilgilidir. Çünkü bir sebzeyi sindirmek onlar için daha kolaydır.
 • Tuzlu yiyeceklerden kaçınmaları gerekmektedir. Çünkü vücutları kolayca su toplamaktadır. Vücuttaki suyun daha fazla birikmemesi için tuzsuz beslenmeyi tercih etmelidirler.
 • Bu kişilerin şeker hastalığına kansere ve kalp-damar hastalıklarına karşı dirençleri düşüktür.

A Kan Grubunun Yemesi Gereken Besinler Nelerdir?

 • Soya proteinleri
 • Balık (levrek, alabalık, sardalye, uskumru…)
 • Zeytinyağlı gıdalar
 • Keten tohumu yağı
 • Mantar,
 • Yeşil yapraklı sebzeler
 • Yerelması
 • Havuç
 • Sarımsak- Soğan
 • Balkabağı
 • Kırmızı ve yeşil mercimek
 • Soya fasulyesi
 • Esmer buğdayla üretilen gıdalar
 • Kabak çekirdeği
 • Yer fıstığı
 • Kuru üzüm
 • Erik, kayısı, kiraz, incir, ananas, greyfurt, limon gibi meyveler
 • Zencefil, hardal, kahve, yeşil çay, papatya çayı, kuşburnu çayı gibi içecekler
 • Tahıl ürünleri
 • Sebzeler (çiğ ya da buharda pişirilerek tüketilmesi gerekir.)

A Kan Grubunun Yememesi Gereken Besinler Nelerdir?

 • Kırmızı et
 • Süt ve süt ürünleri
 • Salam, sosis, kavurma
 • Biber, domates, patates ve lahana gibi sebzeler
 • Tropikal meyveler
 • Av eti
 • Ciğer
 • Bazı balık türleri (hamsi, dil, mezgit…)
 • Bazı deniz ürünleri (midye ya da kalamar gibi)
 • Bazı peynir türleri (permesan, goudu gibi)
 • Tereyağı ya da hayvansal yağlar
 • Mısır özü yağı
 • Ayçiçek yağı
 • Yerfıstığı yağı
 • Mahun cevizi
 • Antep fıstığı
 • Zeytin
 • Kuru fasulye
 • Nohut, mısır unu, nişasta, bulgur, buğday kepeği gibi gıdalar
 • Domates, biber, patlıcan, patates, lahana, mantar gibi yiyecekler

A KAN GRUBUNUN DİYETİ

Bu insanlara et ve süt ürünleri hızla kilo almalarına neden olmaktadır. Bu kan grubunda olmayanlarla aynı eti yediklerinde A grubundakilere daha çok kilo aldırmaktadır. Bu grupta olanlar, sebze ve meyve gibi gıdalar tüketerek kilo verebilir ve sağlıklı kalabilirler.  Sebzeler kilo vermede yardımcı olacaktır. Eti tamamen çıkarmak bazı vitaminlerden mahrum kalınacağı anlamına geldiğinden, tamamen çıkarmak doğru değildir. Ancak sık tercih edilen bir gıda olmamalıdır. Kilo verilmek isteniyorsa az miktarlarda deniz ürünleri tüketilerek gerekli besin alınabilir. Aynı şekilde süt ürünleri de hayvansal olduğu için çok fazla tercih edilmemelidir. Özellikle diyetlerde hiç süt içilmemelidir. Çünkü et gibi süt de A grubunda olanlara kilo aldırmakta ve rahatsız edici olmaktadır. Nohut, mısır unu, nşasta gibi buğdaylı gıdaların da çok tercih edilmemesi gerekmektedir. Ancak vücut için gerekli vitaminler alınsın diye tercih neden olabilir. Et ve süt ürünlerinin az alınmasından dolayı A gurubunda proteinin vücuda girmesi az miktarda olması anlamına gelmektedir. Aslında proteinin her sabah alınması gerektiği söylenir. Ancak bu, A grubundakiler için geçerli değildir. E azından sıklıkla tercih edilmelidir. Protein alımını hayvansal gıdalarla sağlanamadığı için A grubunun proteini, tahıllardan almalıdır. Diyetteki birine makarna önerilmese de A grubundakilerin az miktarda makarna yemesi gerekir. Çünkü makarna da tahıl ürünleri grubuna girmektedir. Sebzelerin tüketimi A grubundakilerin sağlığı için önemli olduğu gibi diyetteyken de kesinlikle önerilenlerin en başında gelir. Ancak domates ve domates soslu gıdalar, biber ve patlıcan gibi ağır sebzeler tercih edilmemelidir. Çünkü Türkiye’de patlıcan yemek demek sindirimi zor bir gıda tüketmek demektir. Diyet yapılırken yenilmemesi gereken bir diğer ürün ise mantardır ve özellikle kültür mantarı önerilmemektedir. Meyvelerden muz, kavun gibi sindirimi zor yiyecekler yenmemelidir.  Diyet önerilerinden bir diğer ise içecekler grubunda yer alan yeşil çay ve çok sık olmamak koşuluyla kahve yer almaktadır. Alınması gereken vitaminlerden dikkat edilmesi gerekenler vardır. Bunlar özellikle kalsiyum başta olmak üzere, demir, çinko, selenyum, kromdur. Bu vitaminlerin eksik olması vücutta önemli hasarlar bırakabilir.


B Kan Grubu Nasıl Beslenmelidir?

Toplumların tarımı icadından sonra sürekli etle beslenen insanlar, tahıl ürünlerini yemeye başlamışlar ve zamanla yaşanan iklim değişiklikleriyle de mutasyona uğramış ve B kan grubu ortaya çıkmıştır. Sonrasında ırkların kaynaşması, yeni topraklar ve iklimlerle karşı karşıya kalan ilk B kan gruplarının yaşamlarını devam ettirebilmeleri için bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özelliklerden en önemlisi üretebilme yeterliğinin olmasıdır. B kan grupları, karmaşık ortamlarda yaşayabilir ve düzen aramazlar. Ayrıca bu gruptaki kişiler kararlıdır. Bu kan gruplarındaki insanlar diğer kan gruplarına göre insanlarla ilişkilerinde uyumluluk gösterirler. Duygusal mizaçtaki insanlar değildir. Genellikle mantığıyla hareket eden insanlardır. Daha çok disiplinli ve iradeli insanlardır. Kendi fikirlerini ön planda tutarak başka insanların düşüncelerinden etkilenmezler. Her yerde kendi düşüncelerini ön planda tutarak savunurlar ve uygulamaya koymakta gecikmezler. Bu kararlılık özeliği onlara hayatta başarı getiren en önemli özelliktir. İnsanları yönetmekten hoşlanan, lider ruhlu insanlardır. En başarılı yöneticilerin B kan grubunda oldukları söylenir. Fakat bunlar bazı insanlara çok inandırıcı gelmez. Çünkü kanıtlanmış tezler değildir. Araştırma ve istatistik durumlarından ibarettir.

B KAN GRUBU BESLENME MODELİ

B kan grubuna en çok önerilen beslenme şekli, sürekli ve az yemeleridir. Çünkü B kan grubuna ait kişiler acıktıklarında dayanamaz hemen yemek yemek isterler. Çünkü hızlı acıkırlar ve kilo almamaları için az yemeleri gerekir. B kan grubundaki kişilerin diyabete karşı hassastırlar. Diyabete karşı hassas olmasından dolayı bazı besinlere karşı da dikkatli olmaları gerekir. Bu kişilerin kan şekerleri hemen düştüğü için kan şekerini düşüren besinlerden uzak durmalıdırlar. Bu besinlerden bazıları; mercimek, pirinç, mısır, susam gibidir. B grubundaki kişilere süt ve süt ürünleri tüketimi önerilmektedir.  A gruplarındaki süt ürünlerine ve hayvansal gıdalardaki kısıtlamalar B grubunda yoktur. Hatta B grubundaki kişilerin süt ürünlerinin yanında sebze yemeklerini yemelerinde de sakınca yoktur. Yalnızca salçalı yemekler B kan grubundakilere iyi gelmeyebilir.

B Kan Grubunun Özellikleri Nelerdir?

 • B kan grubundaki kişilerin A grubundakilerin aksine sindirim sitemleri dayanıklıdır.
 • Süt ve süt ürünlerini tüketmelerinde herhangi bir sakınca yoktur.
 • Sindirim sitemindeki düzen bağışıklık siteminde görünmez. Çünkü bağışıklık sistemleri hassastır.
 • Kan şekerleri hızlı düşmektedir.

B Kan Grubunun Yemesi Gereken Besinler Nelerdir?

 • Süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, kefir)
 • Dana ve hindi eti
 • Balık (ıstakoz, karides, kalamar, mideye hariç)
 • Zeytinyağı
 • Yeşil yapraklı sebzeler
 • Patates, lahana ve mantar
 • Kuzu ve koyun eti
 • Tavşan eti
 • Geyik eti
 • Dilbalığı, uskumru, mezgit gibi deniz ürünleri
 • Zeytinyağı
 • Kuru fasulye, yulaf kepeği, pirinç, pancar gibi ürünler
 • Havuç, lahana türleri, karnabahar, patlıcan, maydanoz, patates, üzüm, ananas, kırmızıbiber, zencefil, yeşil çay, kuşburnu çayı nane çayı…
B Kan Grubunun Yememesi Gereken Besinler Nelerdir?

 • Mısır, buğday, mercimek, fındık ve susam
 • Kuzu eti
 • Piliç ve tavuk eti
 • Susam yağı, ayçiçek yağı, mısırözü yağı
 • Zeytin
 • Piliç
 • Kaz eti, ördek eti, jambon gibi beyaz et çeşitleri
 • Hamsi, levrek, karides, midye gibi deniz ürünleri
 • Ayçiçeği, mısır, yerfıstığı, susam yağı gibi yağ çeşitleri
 • Susam
 • Yeşil ve kırmızı mercimek
 • Arpa, esmer buğday, mısır gevreği, çavdar, bulgur, kuskus gibi ürünler
 • Domates
 • Üzüm, domates gibi yiyecekler

B GRUBUNUN DİYETİ

B kan grubu, “Göçebe Kan Grubu” adıyla anılır. Bu gruptaki kişilerin sindirim sistemleri kuvvetli olduğundan diyetlerinde kırmızı et ile süt ve süt ürünleri mutlaka bulunur. Ayrıca bu kişiler, kolay kolay hasta olmazlar çünkü bağışıklık sistemleri kuvvetlidir. Beslenme durumları çok çeşitli olduğu için B grubundakilerin diyet programlarını oluşturmak kolaydır. B kan grubundakilerin kan şekerlerini düşüren ürünler (mısır, mercimek, buğday) aynı zamanda onların kilo almasını sağlar ve bu ürünler diyette hiç önerilmez. Bunların aksine süt ve süt ürünleri, et ürünleri, sebzeler yeterli miktarda yendiğinde kilo verilmesini sağlamaktadır. A kan grubunun aksine kırmızı et yiyebilir, beyaz et yiyemezler. B kan grubundaki kişiler sütü bol miktarda tüketebilirler. Buğday ekmeği ve mısır ekmeğinin tüketimi diyetlerde özellikle önerilmez. Bunun dışındaki ekmeklerin yenmesi gerekir.

Kırmızı etin yanında, sebzelerin yenmesi de yasak değildir. Fakat sebzeler arasında enginar, domates, mısır haricindeki sebzeler yenmelidir. Meyvelerden de en yarar sağlamayan; hurma, nar, avokado, kavun gibi haricindeki meyveler tüketilmelidir. Diyet yapmak isteyen kişilere siyah çayın aksine yeşil çay önerilmektedir.

AB Kan Grubu Nasıl Beslenmelidir?

AB kan grubundakiler, A kan grubu ile B kan grubunun birleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle iki kan grubunun özellikleri de AB kan grubunda bulunmaktadır. A kan grubundakiler duygusaldır. B kan grubundakiler ise daha mantıklı davranırlar. AB kan grubundakiler, kama bir kan grubuna sahiptirler. İki grubun özelliklerini de karma bir şekilde bu grupta mevcuttur. AB kan grubundaki kişiler tutarsız ve kararsızdırlar. Hayatlarında disiplin ve düzen sağlayana kadar çok büyük emek harcamaları gerekmektedir. Bu kişiler, düzensiz oldukları için kara verip işleri uygulamaya koymaları zor olur.  Bu nedenle zaman zaman sinirli bir yapıya sahiptirler. Ancak iyimserdiler ve çevrelerine karşı duyarlıdırlar. Hatta kendilerinden çok çevrelerini düşünürler.

AB KAN GRUBUNUN BESLENME MODELİ

Bu kan grubundaki kişilerin beslenme şekilleri de çok karışıktır. Ama bilinmelidir ki AB kan grubundakilerin bağışıklık sistemi kuvvetli değildir. Bu nedenle kırmızı et tüketimi kısıtlı olmalıdır. Domatesin A kan grubundakilere özellikle önerilmezken, B kan gruplarının da yememesi gerektiği söylenirdi. AB kan grubundakiler, domates önerilmez. Et tüketimi AB kan grubundakilere yasak değilken kilo almak istemeyen bu gruptaki kişilerin çok fazla et yememesi önerilir. Abartmadan tüketmeleri önerilmektedir.

AB grubu kişiler iki kan grubunun karması olduğundan iki grupta da bulunan deniz ürünleri bu grupta birleşmiş ve deniz ürünleri onlar için olmazsa olmazlar arasındadır. Bu kadar çok tüketilmesi önerilen diğer bir ürün de süt ürünleri ve sebzedir. Bu besinlerin tüketimi hem sağlık açısından hem de fit kalmak açısından birebirdir. AB kan grubundaki kişiler proteini bol miktarda almalıdırlar. Bunun için yumurta yemelidirler.


AB Kan Grubunun Özellikleri Nelerdir?

 • Bağışıklık sistemi iyi durumdadır. Kolay hasta olmazlar.
 • Sindirim sistemleri de iyi durumdadır.
 • Bağışıklık sistemleri güçlü olsa da alerjik durumlar AB kan grubunda yaygın olarak görülür.
 • Bu kan grubundaki kadınların, kadın hastalıklarına yakalanma oranları yüksektir.

AB Kan Grubunun Yemesi Gereken Besinler Nelerdir?

 • Domates
 • Yumurta
 • Yoğurt
 • Süt ve süt ürünleri (Peynir Türleri)
 • Deniz ürünleri
 • Sebze
 • Koyun, tavşan ve hindi eti

 

AB Kan Grubunun Yememesi Gereken Besinler Nelerdir?

 • Dana ve sığır eti
 • Hayvansal yağlar
 • Dolma biber
 • Sarımsak
 • Turşu
 • Sirke
 • Beyaz et

AB GRUBUNUN DİYETİ

İki kan grubunun birleşmesiyle ortaya çıktığı için birçok özelliği üzerinde bulundurur. Kendine has belirgin bir özelliği yoktur. AB kan grubundakilerin kilo almaması için kırmızı et, barbunya, mısır gibi yiyecekleri yememesi gerekir. Kilo vermek isteyen bu gruptaki kişilerin; deniz ürünleri, süt ürünleri, yeşil sebzelerden yeterli miktarda yemesi gerekmektedir. Et ürünlerinden yalnızca hindi eti ve tavşan eti gibi etlerin yenmesi tavsiye edilir.

Bazı deniz ürünleri; mezgit, alabalık, levrek gibi balıkları yiyebilir. Süt ürünlerini de az miktarda yiyerek gerekli kalsiyum alınır. Buğday ve mısır ekmeği bu grup için uygun olmayan bir ekmek çeşididir. Az tüketilmesi koşuluyla çavdar ekmeği, esmer pirinç ekmeği ve yulaf ekmeğinin tüketilmesi önerilebilir. Sebzelerin ve biberin tüketimi idealdir. Turşu tüketimi de önerilen nadir kan grubudur. Yenildiğinde çok yararı olmayan meyveler; muz, mango, nar avokado ve ayvadır. Diğer kan gruplarında da tavsiye edilen yeşil çay, AB kan grubunda da tavsiye edilmektedir. Bu gruptakilerin mineral ihtiyacı oldukça fazladır.

0 KAN GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ

0 kan grubundaki kişilerin kişisel özelliklerinden iradeli ve güçlü karakterler olmaları dikkat çekmektedir. İyimser ve sevecen ve özgüveni yüksek insanlardır. Girdiği her ortama uyum sağlayan kişilerdir çünkü insanlarla olan iletişimi çok iyidir. Bu kişiler mutluluğu arar ve bulurlar, mutlu olmak için çaba gösterirler. Hayatı severler ve insanlarla birlikte vakit geçirmeyi severler. Her buldukları işte başarılı olurlar ve güzel ilişkiler kurabilirler. Bunların yanında insanları yönetmeyi bililer ve bu konuda çok başarı gösterebilirler.

0 KAN GRUBU BESLENME MODELİ

Bu kan grubuna “Avcı Kan Grubu” denilir. 0 kan gruplarının özellikle balık ürünlerini bol miktarda tüketmeleri gerekmektedir. Çünkü iyot ihtiyaçları vardır. Bu kişilerin metabolizmaları hızları çok iyi durumda değildir. Deniz ürünlerinin yanında karaciğer ve kırmızı et türündeki besinlerden de yiyebilirler.  Süt ve yumurta insanların metabolizma hızını düşürmektedir. Bu nedenle süt ve yumurta tüketmeleri önerilir.  0 kan grubundaki kişilerin yemesi ve yememesi gerekenler özetle şu şekildedir.0 Kan Grubunun Özellikleri Nelerdir?

 • Sindirim sistemleri güçlü bir kan grubudur.
 • Bağışıklık sistemleri çok iyi durumda değildir.
 • Eti severler
 • Mide rahatsızlıklarına sık sık yakalanırlar.
 • Metabolizma hızları iyi çalışmadığı için zayıflamaları kolay değildir.

0 Kan Gurubunun Yemesi Gereken Besinler Nelerdir?

 • Karaciğer
 • Balık eti, kırmızı et, beyaz eti
 • Ispanak
 • Brokoli

0 Kan Grubunun Yememesi Gereken Besinler Nelerdir?

 • Bezelye
 • Mercimek
 • Nohut
 • Buğday ve ekmek
 • Sıvı yağ

0 KAN GRUBUNUN DİYETİ

O kan grubundaki kişiler, tüm etleri yiyebilirler. Yalnızca pastırma ve salam gibi işlenmiş etlerin yenmesi çok sağlıklı değildir. Bu gruptaki kişilerin, diyetlerinde et mutlaka bulunur. Yalnızca süt ve süt ürünleri pek önerilmez. Yalnız A grubundaki kadar zor değildir. Kilo almak istemeyen kişilerin; mısır, kuru fasulye, mercimek, ekmek gibi yiyecekleri yememesi gerekir. Kilo vermek isteyenler için denir ürünlerinden; deniz yosunu, balık türleri ve iyotlu tuz, karaciğer gibi ürünler idealdir.

Bu gruptaki kişilerin her türlü ekmek tüketiminden kaçınması şarttır. Eğer ekmek yenilecekse kepekli ekmek türlerinden başka ekmek yememelidir. Özellikle buğday ürünleri çok kilo aldırmaktadır. Kilo vermek isteyenlerin patates, mantar, mısır gibi yiyecekleri tüketmesi gerekir. Metabolizma hızları çok iyi durumda olmadığı için iyot ve magnezyuma ihtiyaç duymaktadır. İyotlu tuzun tüketimi diğer kan gruplarına önerilmezken bu kan grubundaki kişilere önerilmektedir. Karaciğerin tüketimi de bu kan grubuna çok iyi gelmektedir.

 

Kaan Yiğit

Bir Kız babası iyi bir eş devamlı kendini geliştiren bir baba

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir